Kylpyhuoneremontti Tampereella ja Pirkanmaalla

Kymppikylppäri Oy toteuttaa laadukkaat kylpyhuoneremontit Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Pirkkalassa, Valkeakoskella ja muun Pirkanmaan alueella. Olemme vastuullinen toimija, joka panostaa työn laatuun ja asiakaspalveluun kaikessa toiminnassaan. Työn laatu, vastuullisuus, avoimuus sekä urakoitsijan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ovat asioita, joilla takaamme vaivattoman ja laadultaan erinomaisen remontin asiakkaillemme.

Kylpyhuoneremontin toteuttaminen kannattaa

1. Viihtyvyys

Kylpyhuoneita ja saunoja remontoidaan useista eri syistä. Kylpyhuone ja sauna tekevät ison osan asumisviihtyvyyteen ja viihtyvyyden lisääminen onkin usein remontin lähtökohtainen idea.

2. Asunnon arvonnousu

Kylpyhuoneen kunto on myyntihetkellä usein asunnon arvoa eniten laskeva tai nostava tekijä. Tästä syystä kylpyhuoneosaston uusiminen on monesti myös sijoituksellisessa mielessä järkevää.

3. Rakenteiden käyttöikä ja kosteusongelmat

Pesuhuoneen rakenteille on myös käytettyjen rakennemenetelmien perusteella määritelty käyttöikä. Riippuen käytetyistä menetelmistä, on kylpyhuoneen laskennallinen käyttöikä 15-40 vuotta. Käyttöiän tullessa täyteen, on kylpyhuoneen remontoiminen lähes poikkeuksetta pakollista, kosteusongelmien välttämiseksi.
Kylpyhuoneen huono kunto voi pahimmillaan johtaa mittavaankin kosteusvahinkoon ja tämä taas on kiinteistön kunnostuskustannusten ja arvon kannalta erittäin huono tilanne.

4. Kokonaisuus yhdeltä toimijalta

Kylpyhuone- ja saunaremontit koostuvat useasta eri osa-alueesta. Urakat pitävät sisällään rakennusteknisten töiden lisäksi mm. putki-, sähkö, ja suunnittelutöitä. Kaikista näistä haluamme huolehtia asiakkaamme puolesta. Tällä tavalla pystymme takaamaan urakan sujuvuuden ja jo ennalta hyviksi havaitut alihankkijat takaavat osaltaan laadukkaan lopputuloksen. Lisäksi tämä lisää hankkeesi kustannustehokkuutta ja monissa tapauksissa lyhentää kokonaisprojektisi läpimenoaikaa oleellisesti. Asiakkaana vältyt luotettavien toimijoiden etsimiseltä ja näiden eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittamiselta.

Kylpyhuoneremontin eteneminen

Kun kylpyhuoneremontti tehdään täysimääräisesti, alkavat työt sillä, että kaikki vanha puretaan runkorakenteelle asti niin seinien kuin lattiankin osalta. Kun purkutyöt on saatu suoritettua, tehdään jääville rakenteille kattava kosteuskartoitus. Näin voidaan varmistua siitä, että uutta lähdetään rakentamaan aina kuivalle ja terveelle alustalle. Tämän jälkeen remontti jatkuu pohjatöillä.

Laadukkaan ja aikaa kestävän lopputuloksen rakentaminen lähtee aina liikkeelle pohjatöistä. Pohjatyöt ja niiden laatu ovat avainasemassa laadukkaan kokonaisuuden tavoittelussa. Lattiakallistukset ovat hyvä esimerkki pohjatöiden merkityksestä. Valamme monista kilpailijoistamme poiketen lattiakallistukset aina uudelleen. Tällä varmistamme, että lattiakallistukset ovat varmasti kaikilta osin haluamamme kaltaiset remontin valmistuessa. Valutekniikalla valmistetut lattiakallistukset takaavat lisäksi linjakkaamman lopputuloksen. Taidokkaasti ja tarkasti valettu lattia mahdollistaa kylpyhuoneeseen poikkeuksellisen linjakkaan laatoitustyön jäljen.

Käytämme kaikissa pohjatöissä aina ensiluokkaisia materiaaleja. Materiaalivalintojamme ohjaa vahvasti pitkän teknisen käyttöiän tavoittelu. Tämä näkyy erityisesti levy-, eriste- ja laastituotevalinnoissa.

Pohjatöiden valmistuttua tehdään kylpyhuoneeseen vedeneristystyöt. Vedeneristystyöt tehdään sertifioidusti ja vankalla ammattitaidolla. Vedeneristystyö dokumentoidaan aina huolellisesti ennen laatoitustöiden aloittamista.

Laatoitustöiden päätyttyä remontti jatkuu alakattotöillä, kalustamisella ja muilla loppuvaiheen rakennustöillä. Rakennustöiden valmistuttua tehdään remonttialueelle kattava loppusiivous.

Kylpyhuoneremontin valmistuttua pidetään aina loppukatselmus, jossa lopputulos käydään tarkasti läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Miksi kylpyhuoneremontti meiltä?

Me teemme urakan aina laadusta tinkimättä. Emme ole valmiita tekemään kompromisseja työn laadun suhteen missään urakan vaiheessa. Toimintamme on läpinäkyvää ja olet koko remontin ajan tietoinen urakan etenemisestä. Urakka- aikainen tiedottaminen takaa asiakkaalle stressittömän remonttikokemuksen.

Panostamme erityisen paljon kylpyhuoneremontin aikaiseen asiakaskokemukseen. Meidän kanssamme toimiessasi olet koko ajan tietoinen siitä; miten urakka etenee, mitä siinä tapahtuu, mitä tapahtuu seuraavaksi ja mikä on työmaalla tilanne juuri nyt.

Meiltä saa myös suunnittelupalvelua. Kartoituskäynnillä kartoitamme asiakkaan tarpeet ja huomioimme ne kylpyhuoneremontin toteutuksessa.

Toteutamme urakat aina siististi ja pölyttömästi, jotta asiakkaan arki häiriintyisi mahdollisimman vähän remontin aikana. Pölynhallinnasta huolehditaan oikeellisen laitteiston ja työmenetelmien käyttämisellä. Purkutyövaihe on tänä päivänä oman ammattitaitonsa vaativa työvaihe, jonka toteuttamiseen meiltä löytyy tarvittava laitteisto ja kattava kokemus.

Emme ketjuta urakoitamme. Toteutamme kaikki myymämme urakat itse suunnittelusta toteutukseen.

Yksilöllisyyttä kylpyhuoneeseen

Kylpyhuoneremontti Tampere

Jokainen valmistamamme kylpyhuone on tyyliltään ja valinnoiltaan yksilöllinen. Kylpyhuoneen laatta- ja kalustevalionnoissa, sekä laatoitustyyleissä on vain taivas rajana. Mitä sitten keksitkin, me toteutamme sen. Yksilöllisten ja mittatilaustyönä tehtävien totetuksien rakentaminen on ydinosaamisaluettamme.

Kun haluat laadukkaan ja varmasti toimivan kylpyhuoneen Tampereella ja Pirkanmaalla, ota yhteyttä Kymppikylppäriin ja toteutetaan laadukas kylpyhuoneremontti.

Kylpyhuoneremontti - ota yhteyttä Kymppikylppäri Oy

Arviointikäynti

Jätettyäsi meille yhteydenottopyynnön reagoimme viipymättä. Varatessasi meidät arviokäynnille, et sitoudu vielä mihinkään. Arviointikäynnillä kartoitamme aina tarkoin asiakkaan tarpeet, toiveet ja kohteessa tehtävät toimenpiteet.

Tarjoussisältö

Tarjouksessamme on aina selvästi eriteltynä, mistä hinta koostuu. Kosteuskartoituksesta, dokumentoinnista ja muista urakointimme laatutekijöistä emme koskaan veloita asiakasta. Nämä palvelut ovat aina osa kilpailukykyistä hintaamme. Tarjouksen asiakas saa kauttamme viipymättä, kun tarjottava kokonaisuus on selvillä.

Pitävä hinta

Tarjoamme kaikki urakkamme siten, että tarjous sisältää kaikki asiakkaalle aiheutuvat kulut. Ilmoittamamme hinnan päälle ei koskaan tule piilokuluja, kuten kilometrikuluja, yllättäviä lisätyökuluja tai vastaavaa. Ammattilaisina vastaamme siitä, että yllättäviä tilanteita ei synny.

Ota yhteyttä

Jussi Siikakoski
Toimitusjohtaja / Yrittäjä