Kylpyhuoneremontti
hinta

Kylpyhuoneremontin hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Variaatiota hintaan tuo eniten se, jos ja kun joudutaan tekemään tilamuutostöitä ja mikä on näiden töiden laajuus. Lisäksi kohteen runkorakenneratkaisut ja runkorakenteiden kunto vaikuttavat kustannuksiin. Lopullista kylpyhuoneremontti hintaa nostavia tekijöitä ovat esimerkiksi tarvittavien viemärimuutostöiden laajuus, käytettävät pintamateriaalit ja valittavien kalusteiden hinta. On hyvä muistaa, että kaikki nämä seikat tuovat kylpyhuoneremontin hintaan ison vaihteluvälin.

Laatu vaikuttaa kylpyhuoneremontti hintaan

Laadullakin on oma merkityksensä urakan kokonaishintaan. Kylpyhuoneurakan ylivoimaisesti suurin kustannus on rakennustekniset työt. Mitä tarkemmin ja laadukkaammin urakka toteutetaan, sitä enemmän se vie aikaa.

Jokaisella urakoitsijalla on oma kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, kuinka paljon aikaa juuri sinun urakkasi läpivieminen ottaa. Eri yrityksillä on erilainen ajatus siitä, mille tasolle kukin työvaihe urakassa saatetaan ennen seuraavan työvaiheen alkamista. Lisäksi laadun tavoitteluun käytettävän ajan määrittelee kukin yritys urakkatarjousvaiheessa omien näkemystensä mukaisesti.

Kylpyhuoneurakka pitää sisällään monia eri työvaiheita ja kukin työvaihe voidaan suorittaa usealla eri tavalla. Valikoituvien toteutustapojen, laatukäsityksen, urakan hallintaan käytettävän ajan ja muiden urakkaan liittyvien asioiden vaikutus ajankäyttöön muovaavat käsitystä urakan kokonaishinnasta. Tästä syystä eri urakoitsijat saattavat samallakin keskituntiveloituksella laskea toisistaan isosti poikkeavia urakkahintoja.

Kun saat urakkatarjouksia, tulee sinun päättää mitä asioita tahdot tarjousvertailussa painottaa. Edellä mainituiden seikkojen johdosta avaamme vain omaa hinnoitteluamme ja hintaesimerkkimme eivät sellaisenaan ole vertailukelpoisia muiden ilmoittamiin hintoihin.

Kylpyhuoneremontti hinta kertoo myös tulevasta käyttöiästä

Halvin ei aina ole halvin. Kun kylpyhuoneurakka suoritetaan puhtaasti halvan hinnoittelun ehdoilla, ei kylpyhuoneella koskaan saavuteta parasta mahdollista käyttöikää. Tällöin kylpyhuoneremonttiin sijoitettu raha saattaakin olla käyttövuotta kohden jopa huomattavasti suurempi kuin laadukkaasti ja hyvillä materiaaleilla toteutetussa ostohetkellä kalliimmassa kylpyhuoneremontissa. Tämä seikka on hyvä pitää mielessä remonttitarjouksia vertaillessa.

Kylpyhuoneen käyttöikä voi oikein rakennetuilla ratkaisuilla olla kaikkea 15-40 vuoden väliltä. Jos urakan sisältö mahdollistaa vain 15 vuoden käyttöiän, tulisi sen olla hinnaltaan alle puolet tarkoin valituilla materiaaleilla rakennetusta kylpyhuoneesta. Näin kuitenkin harvoin on ja tällöin halvempi toteutus kääntyy ajan saatossa kalliimmaksi.

Kylpyhuoneremontti hinta - pyydä tarjous kymppikylppari.fi

Kylpyhuoneurakkamme hinta sisältää kaiken - ei lisäkuluja

Hinnoittelemme urakat pääsääntöisesti kiinteällä hinnalla. Ilmoitamme tarjouksessamme aina kokonaishinnan urakalle. Tarjouksemme sisältää kaikki asiakkaalle aiheutuvat kustannukset tarjottavan urakan osalta. Hinnassa on huomioitu kaikki materiaalit, kalusteet, asennustarvikkeet, suojaustyöt, purkutyöt, rakennustekniset työt, LVI- työt, sähkötyöt, jätteenkäsittely, loppusiivous ja muut tarjouksessa mainittuihin vaiheisiin liittyvät oheistyöt.

Suoritamme urakan ”avaimet käteen”-periaatteella. Valitessasi meidät urakoitsijaksi, tiedät remonttisi tarkat kustannukset jo ennen urakkatarjouksen hyväksymistä. Meidän kanssamme asioidessa vältyt yllättäviltä lisäkuluilta. Kannamme ammattilaisina vastuun mahdollisesti vastaan tulevista ”yllätyksistä”.

Kylpyhuoneurakan hinta koostuu karkeasti

  • Rakennusteknisten töiden osuus 50-60 %
  • LVIS- töiden osuus 10-15 %
  • Materiaalien ja kalusteiden osuus 25-40 %

 

Kaikki remontit ovat yksilöllisiä ja hintajakauma saattaa olla eri kohteiden välillä paljonkin toisistaan poikkeava. Tässä suhteessa urakkasumma kuitenkin tyypillisesti jakautuu. Hintamme pitää sisällään aina lisäksi jätteenkäsittelykulut, logistiikan kulut, dokumentoinnin ja urakanhallinnan aiheuttamat kulut, laitteisto- ja tarvikekulut, kilometrikorvaukset ja lukuisan määrän muita sivukuluja. Näidenkin asioiden kustannukset on aina huomioitu valmiissa tarjouksessamme.

Ota yhteyttä kymppikylppari.fi

Olemme vastuullinen ja ammattitaitoinen urakoitsija

Urakkahinnan hahmottaminen voi joskus olla vaikeaa. Kuten ylempänä kuvailtiin, on eri tarjouksien välillä toisinaan isojakin eroja sisällössä ja tätä myöten myös hinnassa. Asiakkaana sinun on aina hyvä vaatia tarkka kuvaus tehtävistä työvaiheista ennen urakkasopimuksen tekemistä. Näin varmistat, että saat riittävän tiedon siitä mitä olet tilaamassa.

Esimerkki autokaupoista avaa kylpyhuoneurakoiden hinnoittelua osuvasti. Joku myy 5 000 €:n arvoista autoa ja toinen 30 000 €:n arvoista autoa. Kyseessä ei ole kaksi samanlaista autoa ja molemmille autoille löytyy tyytyväinen ostaja. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että näitä kahta autoa ei kannata suoraan vertailla keskenään.

Kuluttajana sinun arvioitavaksesi jää, mitä kylpyhuoneremontiltasi haluat. Kun haluat kylpyhuoneremontillesi vastuullisen, läpinäkyvän ja asiansa osaavan urakoitsijan, olemme valintasi. Laatu ja aikaa kestävät ratkaisut ohjaavat valintojamme kaikessa toiminnassamme.

Hintaesimerkkejä kylpyhuone- ja saunaremonteille

  • Täysivaltaisen kylpyhuoneremontin hinnat lähtevät tyypillisesti 20 000 €:ta ylöspäin.
  • Sauna- ja kylpyhuoneremontin hinta lähtee tyypillisesti 30 000 €:ta ylöspäin.
  • Saunaremontin hinnat lähtevät tyypillisesti 8 000 €:ta ylöspäin.

 

Kun haluat laadukkaan ja toimivan kylpyhuone- ja saunaremontin Tampereella ja Pirkanmaan alueella, ota yhteyttä meihin ja toteutetaan haaveittesi kylpyhuone ja sauna. Pidämme huolen, että saat juuri sellaisen ratkaisun, johon olet tyytyväinen ja joka toimii varmasti myös vuosien kuluttua.

Arviointikäynti

Jätettyäsi meille yhteydenottopyynnön, reagoimme viipymättä. Varatessasi meidät arviokäynnille, et sitoudu vielä mihinkään. Arviointikäynnillä kartoitamme aina tarkoin asiakkaan tarpeet, toiveet ja kohteessa tehtävät toimenpiteet.

Tarjoussisältö

Tarjouksessamme on aina selvästi eriteltynä, mistä hinta koostuu. Kosteuskartoituksesta, dokumentoinnista ja muista urakointimme laatutekijöistä emme koskaan veloita asiakasta. Nämä palvelut ovat aina osa kilpailukykyistä hintaamme. Tarjouksen asiakas saa kauttamme viipymättä, kun tarjottava kokonaisuus on selvillä.

Pitävä hinta

Tarjoamme kaikki urakkamme siten, että tarjous sisältää kaikki asiakkaalle aiheutuvat kulut. Ilmoittamamme hinnan päälle ei koskaan tule piilokuluja, kuten kilometrikuluja, yllättäviä lisätyökuluja tai vastaavaa. Ammattilaisina vastaamme siitä, että yllättäviä tilanteita ei synny.

Ota yhteyttä

Jussi - Ota yhteyttä kymppikylppari.fi
Jussi Siikakoski
Toimitusjohtaja / Yrittäjä